Thiệp Viết Tay Mickey – PKK003

45.000

Thiệp mời được xem là một bước quan trọng trong quá trình lên kế hoạch cho buổi tiệc, thiệp mời sẽ giúp mọi người biết được chủ tiệc, thời gian, địa điểm và cách thức tham dự buổi tiệc đó.

Hết hàng